Datum för NP-prov

Information från Skolverket:

Läsåret 2017/2018

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50.

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

Provtid
svenska, svenska som andraspråk A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 60-80 min, helklass + 30 min* /grupp om 3 elever

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

ti 6 feb 2018

80 + 70 min*

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

to 8 feb 2018

80 + 60 min*
matematik A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 ca 30 min/grupp om 3-4 elever

matematik

B+C

15

ti 10 apr 2018

delprov B: 40-60 min
delprov C: 60-80 min

matematik

D+E

15

to 12 apr 2018

delprov D: 60-80 min
delprov E: 40-60 min
engelska A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 ca 15 min* per elevpar

engelska

B

18

on 2 maj 2018

delprov B1: 70 min* (reading)

delprov B2: 45 min* (listening)

engelska

C

18

fr 4 maj 2018

45 min*

* 5-10 min för instruktioner tillkommer

Meddelande till alla vårdnadshavare i åk 6 angående skola den 2 mars!

Skolskjutsarna är inställda under hela dagen. Det väntas stora mängder snö samt hårda vindar. Vi kommer även imorgon ha stora svårigheter att få personal till skolan och vi uppmanar därför er att hålla era barn hemma om möjligt, även om skolan kommer vara öppen. Det är oerhört viktigt att ni frånvaroanmäler era barn om de inte kommer till skolan.

Vänliga hälsningar
Daniel Jägestedt och Fredrik Hedström
Rektor och biträdande rektor