Ma-stenciler

Fredagen den 27 april ska de fem utdelade häften (4 st NP + 1 st Diagnos) vara klara och lämnas in. Vi kommer att jobba med dessa under de vanliga mattelektionerna fram till och med den 27 april. På måndag 23 april blir det praktisk matematik med inriktning av omkrets/area.

//Anna A

Datum för NP-prov

Information från Skolverket:

Läsåret 2017/2018

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50.

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

Provtid
svenska, svenska som andraspråk A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 60-80 min, helklass + 30 min* /grupp om 3 elever

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

ti 6 feb 2018

80 + 70 min*

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

to 8 feb 2018

80 + 60 min*
matematik A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 ca 30 min/grupp om 3-4 elever

matematik

B+C

15

ti 10 apr 2018

delprov B: 40-60 min
delprov C: 60-80 min

matematik

D+E

15

to 12 apr 2018

delprov D: 60-80 min
delprov E: 40-60 min
engelska A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 ca 15 min* per elevpar

engelska

B

18

on 2 maj 2018

delprov B1: 70 min* (reading)

delprov B2: 45 min* (listening)

engelska

C

18

fr 4 maj 2018

45 min*

* 5-10 min för instruktioner tillkommer