Kap 2 – Volym och skala

Hej

Här kommer veckoplanering för nästa kapitel. Detta kapitlet kommer att handla om volym och skala. Eleverna kommer att ha avslutande prov måndagen den 13 november. Detta för att de ska få mer tid till sitt prov. För de som det inte gick så bra för på förra provet kommer att få en ny chans att förbättra sig (inom kapitlet Area och omkrets) samtidigt. Eleverna har inte fått reda på sina provresultat utan kommer att få det så fort när alla har genomfört sitt ma-prov.

Veckans mål (v40) är att räkna fram till och med talet 24. Alternativ längre om man vill fördjupa sig i de svårare uppgifterna mot slutet.

Idag avslutar vi första omgången av multiplikation. Eleverna har fått utvärdera och reflektera över sina resultat. De kommer mot slutet av denna terminen börja på en ny omgång med multiplikationstest. Samma struktur som nu.

//Anna

Ma-mål för v35

Hej

Gleerupsportal låg nere under fredagen vilket medförde att den planerade lektionen för att räkna i den digitala matteboken brände inne. Därför kommer eleverna få möjlighet att räkna ikapp under måndagen. Jag kommer att under måndagen ev justera nästa veckas mål beroende på hur långt vi hinner.

Tänk på att vi ha multiplikationstest som vanligt, måndagen den 28 augusti.

//Anna A

Matematik – Anna Andersson

Hej

Jag kommer att undervisa era elever i åk 6 i matematik, i både 6A och 6B. Jag är utbildad samt legitimerad Ma/NO/Tk-lärare för åk 4-9. Jag har arbetat mest på högstadiet sedan min examen 2013. Jag har undervisat i åk 5 och åk 6, både på Emanuelskolan samt på Svarteskola i Ystad kommun. Har ni några frågor får ni jättegärna maila mig på: anna.andersson6@sjobo.se

Eleverna kommer att arbeta främst i Gleerupsportal. De har fått ut ett räknehäfte och ett GG-häfte. Be dem gärna förklara för er vad skillnaden är och vad fördelarna är med detta systemet. Eleverna har även fått veckomål på en liten stencil som ska finnas i GG-boken. Veckans mål för denna veckan är att hinna till uppgift 20. Jag bifogar elevernas planering i matematik som gäller för v 34-38. De har läxa till tisdagen den 29 augusti som är om Positionssystemet (ental, tiotal, tiondel mm mm) samt de Geometriska formerna.

Om man är borta från en mattelektion är det viktigt att kolla vad som vi har gått igenom och skriva av från en kompis GG-bok samt ha koll på veckans mål.

Matematik v34-38 Area omkrets ht17

//Anna Andersson