Varma kläder och gott humör!

I ämnet geografi ska elever i mellanstadiet t ex undersöka trafikflöden och detta genomför 6A och 6B på tisdag, onsdag och torsdag. Undersökningarna delas upp på tre tillfällen á en timme åt gången.

När statistik samlats in ska dessa sammanställas i diagram (matematik), analyseras och förklaras (svenska och geografi) samt eventuella lösningar skall presenteras dvs om undersökningarna ger ett sådant utfall (geografi).

Då undersökningarna sker utomhus bör eleverna ha ”kläder för väder”.

/Pidde

 

Hej vårdnadshavare på Emanuelskolan!

Idag, runt lunchtid, påträffades en kropp från en äldre kvinna som har begått självmord utanför Färsingaskolan. Några av våra elever från Emanuelskolan hittade kroppen och vi har agerat utifrån vår krisplan. Eleverna har träffat vår kurator, Martina Lindberg och de kommer få det stöd de behöver. Vi har informerat eleverna på högstadiet vad som hänt tillsammans med polis och vi kommer imorgon ge eleverna fortsatt chans att lyfta funderingar, känslor och tankar.

Vänliga hälsningar

Daniel Jägestedt

Rektor Emanuelskolan