Simning!!

På torsdag är det simning för båda klasserna i Sjöbos nya simanläggning, detta fick vi lärare reda på nu, måndag eftermiddag, så barnen vet inget än, men prata gärna med dem hemma. Det kommer att var simning varje torsdag kl 9 hela höstterminen för åk 5. Det är Sjöbo kommun som satsar på att öka simkunnigheten bland barnen.

Det tycker vi är bra!

simning