Ma-planering för kap 3

Hej

Vi närmar oss slutet av höstterminen i åk6. Tillsammans har vi hittat arbetsmetoder och strukturer för genomgångar samt en mycket bättre arbetsro på lektionerna. Tänk på att träna lite extra på multiplikationstabellerna. Ställ gärna ströfrågor då och då hemma, på de svårare multiplikationerna såsom (6*7, 7*7, 7*8, 8*8). Vi kommer att börja med multiplikationstesten igen denna eller nästa vecka. Eleverna kommer dessutom att få ett extrahäfte som de kan arbeta med på läxhjälpen alternativt hemma för att stärka sin trygghet i att visa hur man räknar dvs aritmetiken.

Eleverna har fått sin planering och de flesta har klistrat in den i sin GG-bok: Matematik v48-6 Algebra

Vi är också färdiga med den muntliga delen av NP i matematik. Detta var den första delen av total fem delar. Datumen för de resterande fyra delarna av NP i matematik är 7 och 9 maj 2018.

//Anna

Omvandlingar

Imorgon ska vi prata om omvandlingar en stund på lektionen och sedan kommer eleverna att räkna vidare i Gleerupsportal med veckans mål.

Vad är prefix? Vad är grundenhet?
Hur många meter är det på 1 kilometer?
Hur många gram är det på 1 kilogram?
Hur många milliliter går det på 1 liter?
Hur många millimeter går det på 1 meter?
mm mm

Eleverna kommer att göra en tabell i GG-boken som de sedan kan använda för att lösa uppgifter i boken.

//Anna

Ma-prov

Hej

Igår (9 okt) fick eleverna reda på sitt resultat på matteprovet – Omkrets och area. De har skrivit in det i sin GG-bok. De har även ringat in de uppgifter som man hade fel på. Alla fick genomgång på hela provet och skrev svaren i GG-boken. De inringade uppgifterna är som stöd för att kunna träna inför omprovet. De som hade under 10 poäng får ett omprov måndagen v46. Ett förenklat ma-prov som bara testar grunderna. Använd GG-boken för att fräscha upp det gamla.

Jag vill att ni som vårdnadshavare signerar i GG-boken. Lämna gärna en kommentar om det är något ni undrar över. Några kom ihåg det till idag, annars vill jag att det är gjort till tors/fre denna veckan.

//Anna A