Kap 2 – Volym och skala

Hej

Här kommer veckoplanering för nästa kapitel. Detta kapitlet kommer att handla om volym och skala. Eleverna kommer att ha avslutande prov måndagen den 13 november. Detta för att de ska få mer tid till sitt prov. För de som det inte gick så bra för på förra provet kommer att få en ny chans att förbättra sig (inom kapitlet Area och omkrets) samtidigt. Eleverna har inte fått reda på sina provresultat utan kommer att få det så fort när alla har genomfört sitt ma-prov.

Veckans mål (v40) är att räkna fram till och med talet 24. Alternativ längre om man vill fördjupa sig i de svårare uppgifterna mot slutet.

Idag avslutar vi första omgången av multiplikation. Eleverna har fått utvärdera och reflektera över sina resultat. De kommer mot slutet av denna terminen börja på en ny omgång med multiplikationstest. Samma struktur som nu.

//Anna

Ma-mål för v35

Hej

Gleerupsportal låg nere under fredagen vilket medförde att den planerade lektionen för att räkna i den digitala matteboken brände inne. Därför kommer eleverna få möjlighet att räkna ikapp under måndagen. Jag kommer att under måndagen ev justera nästa veckas mål beroende på hur långt vi hinner.

Tänk på att vi ha multiplikationstest som vanligt, måndagen den 28 augusti.

//Anna A

Matematik – Anna Andersson

Hej

Jag kommer att undervisa era elever i åk 6 i matematik, i både 6A och 6B. Jag är utbildad samt legitimerad Ma/NO/Tk-lärare för åk 4-9. Jag har arbetat mest på högstadiet sedan min examen 2013. Jag har undervisat i åk 5 och åk 6, både på Emanuelskolan samt på Svarteskola i Ystad kommun. Har ni några frågor får ni jättegärna maila mig på: anna.andersson6@sjobo.se

Eleverna kommer att arbeta främst i Gleerupsportal. De har fått ut ett räknehäfte och ett GG-häfte. Be dem gärna förklara för er vad skillnaden är och vad fördelarna är med detta systemet. Eleverna har även fått veckomål på en liten stencil som ska finnas i GG-boken. Veckans mål för denna veckan är att hinna till uppgift 20. Jag bifogar elevernas planering i matematik som gäller för v 34-38. De har läxa till tisdagen den 29 augusti som är om Positionssystemet (ental, tiotal, tiondel mm mm) samt de Geometriska formerna.

Om man är borta från en mattelektion är det viktigt att kolla vad som vi har gått igenom och skriva av från en kompis GG-bok samt ha koll på veckans mål.

Matematik v34-38 Area omkrets ht17

//Anna Andersson

 

Matte vecka 21 och 22

Nu är vi igång och jobbar med räknesättet division. Det är metoden kort division som vi gått igenom (se video nedan) och uppgifter till detta finns i classroom. Nu kommer det verkligen fram vilken nytta man har av multiplikationstabellerna! Så fortsatt träning på tabellerna dessa sista veckor! (Uppdrag i elevspel bland annat.)
Dessutom kommer vi att jobba med att använda räknesätten i olika sammanhang.

Multiplikation

Just nu jobbar vi med olika metoder för multiplikation. Främst är det ”Multiplikation med talsorter” och ”Multiplikationsalgoritm” (att ställa upp) men även andra metoder som ”Kort multiplikation” och ”Dubbelt/Hälften”.

Nu har också nyttan av att kunna multiplikationstabellerna blivit tydlig. Så, vi (barnen och jag) har bestämt att vi från och med nästa vecka kommer att ha tabelltest varje vecka.

Den ena gruppen kommer att ha tabelltest på tisdagar och den andra på onsdagar.

Vi avsätter en stund varje mattelektion till att träna, men bra är såklart att även träna hemma. Det finns också nya uppdrag på elevspel.se som handlar om multiplikationstabellerna.

Här kommer film på metoderna talsorter och algoritm (filmen ligger även i deras classroom matematik åk 5)

Matteplanering!

Veckan efter påsk kommer vi att repetera multiplikation med 10, 100 och 1000 och hur vi kan dela upp tal i faktorer för att kunna använda multiplikation med 10, 100 och 1000. Vi kommer även att repetera omkrets och area.

Vi kommer att avsluta omkrets och area med en liten avstämning på måndag den 24/4 – med uppgifter från ett gammalt nationellt prov.

På tisdagen den 25/4 fortsätter vi med olika metoder för att räkna multiplikation. Här kommer övningar både gemensamma som till exempel matematiska diskussioner, och enskilda övningar i häfte och på Gleerups.

Jag har även lagt in uppdrag till eleverna på elevspel.se för att de ska kunna träna på fler sätt.

UPPDATERING: Arbetsbladet med repetition av multiplikation med 10, 100, 1000 samt uppdrag på Elevspel SKA vara klart fredag 28/4!

Info finns i classroom!