Datum för NP-prov

Information från Skolverket:

Läsåret 2017/2018

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50.

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

Provtid
svenska, svenska som andraspråk A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 60-80 min, helklass + 30 min* /grupp om 3 elever

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

ti 6 feb 2018

80 + 70 min*

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

to 8 feb 2018

80 + 60 min*
matematik A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 ca 30 min/grupp om 3-4 elever

matematik

B+C

15

ti 10 apr 2018

delprov B: 40-60 min
delprov C: 60-80 min

matematik

D+E

15

to 12 apr 2018

delprov D: 60-80 min
delprov E: 40-60 min
engelska A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 ca 15 min* per elevpar

engelska

B

18

on 2 maj 2018

delprov B1: 70 min* (reading)

delprov B2: 45 min* (listening)

engelska

C

18

fr 4 maj 2018

45 min*

* 5-10 min för instruktioner tillkommer