Varma kläder och gott humör!

I ämnet geografi ska elever i mellanstadiet t ex undersöka trafikflöden och detta genomför 6A och 6B på tisdag, onsdag och torsdag. Undersökningarna delas upp på tre tillfällen á en timme åt gången.

När statistik samlats in ska dessa sammanställas i diagram (matematik), analyseras och förklaras (svenska och geografi) samt eventuella lösningar skall presenteras dvs om undersökningarna ger ett sådant utfall (geografi).

Då undersökningarna sker utomhus bör eleverna ha ”kläder för väder”.

/Pidde

 

Kreativiteten har flödat vårterminens första dag

Äntligen fylldes Emanuelskolan med barn igen och vi kunde kicka igång VT-18! Idag fick eleverna ett uppdrag ifrån våra rektorer. Uppdraget gick ut på att skapa en logotyp som passar till vår skola. Pidde och Helen gick först igenom vad en logotyp är och vilken funktion en sådan har. Vi tittade även på en del mer eller mindre kända logotyper och fick lite fakta kring dem. Man kan väl säga att IKEA och McDonalds tillhör några av de mest igenkända. Varje klass på skolan ska lämna in ett bidrag och den vinnande klassen kommer belönas med en god fika. Så med det som sporre satte kreativiteten igång.